Lenen met een Negatieve BKR-vermelding

Wilt u geld lenen zonder bkr toetsing? Indien u een lening wilt afsluiten maar u heeft een negatieve bkr-codering op uw naam staan, dan kan dit wellicht voor problemen zorgen. Bij het BKR wordt het leen- en aflos gedrag van alle Nederlandse consumenten geregistreerd.

Heeft u in het verleden problemen gehad met de aflossing van uw schulden dan kan dit nadelige gevolgen hebben bij het afsluiten van een nieuwe geldlening.

Tijdens het aanvraagproces van een lening of krediet wordt door de kredietverstrekker in vrijwel alle gevallen bij het BKR getoetst of u in het verleden altijd netjes uw betalingsverplichtingen bent nagekomen. Als blijkt dat dit niet het geval is geweest, is het hoogst waarschijnlijk dat de kredietverstrekker u géén (nieuw) krediet verstrekt. Vanuit het standpunt van de kredietverstrekker is dit logisch te verklaren, zo voorkomen zij eventuele toekomstige problemen. Voor u betekent dit echter wel dat u vrij lastig aan een nieuwe geldlening kunt komen.

Mogelijkheden
Toch zijn er mogelijkheden om ondanks een negatieve bkr-vermelding alsnog in aanmerking voor een nieuwe lening of kredietfaciliteit te komen. Er zijn diverse kredietverstrekkers die, ondanks het feit dat u een negatieve bkr-codering heeft, toch kredieten verstrekken.

Er zijn aanbieders waarbij u direct kunt lenen zonder bkr toetsing. In andere gevallen wordt per aanvraag berekend of de uit het krediet voortkomende aflossingsverplichtingen nagekomen kunnen worden. Mocht blijken dat in uw geval een nieuwe geldlening verantwoord is, dan kunt u alsnog in aanmerking voor een krediet komen.

LET OP!
U dient zich wel goed te realiseren dat veel van deze aanbieders van uw situatie gebruik zullen maken door een hogere rente in rekening te brengen. U zult dus in veel gevallen een duurdere lening moeten accepteren. Wees hier wel bewust van. Ga dan ook altijd de mogelijkheden bij verschillende aanbieders na.

Geld lenen met een negatieve bkr-codering is wel mogelijk. Let er wel op dat u niet te veel rente betaald!