Announcement: Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

De Gemeentelijke Kredietbank (ook wel Volkskredietbank of Stadsbank genoemd) is een sociale bank die veelal op initiatief van één of meerder gemeentes is opgericht.

De taak van deze bank is aan diegene die niet tegen de gebruikelijke voorwaarden bij de commerciële kredietverstrekkers geld kunnen lenen een krediet te verstrekken. Mocht u dus bij commerciële bankinstellingen of financieringsmaatschappijen geen geld kunnen lenen omdat u niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan kan wellicht de kredietbank uitkomst bieden.

Er worden bij het verstrekken van een krediet door de kredietbank wel een aantal normen gehanteerd zoals:

  • Uw inkomen dient minimaal 130% van het wettelijke minimumloon te bedragen.
  • U heeft een BKR vermelding.
  • U heeft ernstige hoge schulden.
  • U kunt op basis van uw leeftijd geen lening of krediet afsluiten.
  • U kunt geen lening afsluiten als gevolg van een tijdelijke verblijfsvergunning.

Tevens kunt u een beroep op het GKB doen bij problematische schulden. Mocht u in de financiële problemen geraken dan kunnen zij u helpen middels schuldhulpbemiddeling (schuldbemiddeling of schuldsanering).

    Alle gemeentelijke kredietbanken zijn aangesloten bij het NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet). Voor meer info verwijzen wij u naar de website van het NVVK.